ChimMaster logo


Acest site utilizeaza platforma educaţionala dezvoltată în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/135764  "Îmbunătăţirea şi implementarea de programe universitare de master în domeniul Chimiei Aplicate şi Ştiinţei Materialelor".

Cursurile din anul universitar 2017-2018 sunt disponibile la adresa http://chimmaster.upb.ro

Cursurile din anul universitar 2016-2017 sunt disponibile la adresa http://chimmaster.upb.ro/2016
Cursurile din anul universitar 2015-2016 sunt disponibile la adresa http://chimmaster.upb.ro/2015
Cursurile din anul universitar 2014-2015 sunt disponibile la adresa http://chimmaster.upb.ro/2014    Omite categorii de cursuri