Opţional I 1) Elemente de inginerie metabolică 2) Poluanţi organici şi tehnici de depoluare
Cercetare ştiinţifică I
Sisteme coloidale cu aplicaţii în tehnica procesării alimentelor
Metode moderne de procesare a alimentelor
Utilizarea metodelor cromatografice pentru studiul structurii şi compoziţiei produselor alimentare
Utilizarea metodelor spectrometrice (RMN,UV-VIS,IR,MS) pentru studiul structurii şi compoziţiei produselor alimentare