Cercetare ştiinţifică II
Standarde alimentare
Metode chemometrice de analiză în chimia alimentară
Dezinfectanţi, emulgatori şi detergenţi cu aplicaţii în industria alimentară
Controlul biologic al produselor alimentare
Coloranţi alimentari naturali şi de sinteză
Analiza compuşilor minerali în produse alimentare