Managementul proiectelor in ingineria chimica - Anul I Semestrul I
Cataliza si procese catalitice - Anul I Semestrul I
Procese electrochimice - Anul I Semestrul I
Curgerea fluidelor in sisteme multifazice - Anul I Semestrul I
Termodinamica proceselor heterogene - Anul I Semestrul I