Cercetare stiintifica - Anul II Semestrul I
Echipamente termice si frigorifice - Anul II Semestrul I
Automatizarea proceselor chimcie si biochimice - Anul II Semestrul I
Proiectarea instalatiilor in industriile de proces - Anul II Semestrul I
Reactoare heterogene - Anul II Semestrul I
Procedee de separare avansata - Anul II Semestrul I