Optional : 1 Proiectare moleculara 2 Chimie organometalica - Anul I Semestrul I
Cercetare stiintifica - Anul I Semestrul I
Biochimia metabolismului - Anul I Semestrul I
Chimie combinatoriala si sinteze în faza solida - Anul I Semestrul I
Metode cromatografice de separare si controlul compozitional al produselor farmaceutice si cosmetice - Anul I Semestrul I
Tipuri de reactii în sinteza organica fina - Anul I Semestrul I